Friday, October 19, 2012

Pelajaran Geografi Yang Gagal


Geografi ialah sains ruang dan tempat. Geografi juga merupakan kajian permukaan bumi sebagai ruang dan tempat masyarakat manusia hidup. Tumpuan kajiannya ialah tentang fenomena semula jadi dan budaya yang terdapat di merata tempat di dunia. 

Perkataan "Geografi" berasal daripada dua perkataan bahasa Yunani, iaitu kata nama "geo" yang bermaksud bumi dan kata kerja "graphon" yang bermaksud menulis. Dengan mencantumkan kedua-dua perkataan tersebut orang Yunani telah mencipta perkataan 'Geographia' yang bermakna "deskripsi tentang bumi"

Walaupun aku tak terer sangat Geografi tapi aku tahu t-shirt ni bukan Asia...


Suara13: Suka subjek Perakaunan..Dt dan Ct


0 comments:

Post a Comment