Sunday, October 28, 2012


Untuk menyimpan gambar-gambar dan video-video sahaja, Facebook memerlukan lebih daripada 100 petabytes. Jadi berapa banyak 100 petabytes?

100 petabytes bersamaan dengan 100,000,000,000,000,000 bytes atau seratus juta gigabytes!

Suara13: lepas petabytes apa?

0 comments:

Post a Comment